Categorieën

Fabrikanten

Algemene Voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Taart en Decoratie : de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Taart en Decoratie en de klant waarop Taart en Decoratie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Taart en Decoratie in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Taart en Decoratie levert pas uit na ontvangst van betaling. U kunt kiezen de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving, Ideal, PayPal of MultiSafePay.

Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van Taart en Decoratie te zijn bijgeschreven. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Taart en Decoratie zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

De volgende verzendopties zijn beschikbaar:

 

  • DHL Extra Snel:  Indien u de bestelling plaatst op werkdagen voor 10.00 uur in de ochtend kunt u het pakket dezelfde avond verwachten. Ook kunt u na 10.00 uur kunt u deze optie kiezen om uw bestelling de volgende avond te ontvangen. Bezorging maandag tot en met vrijdag. De levertijd is 98% accuraat.

 

  • DHL Standaard:   Indien u de bestelling plaatst op werkdagen voor 15.30 uur verzenden wij uw bestelling dezelfde werkdag. U kunt het pakket de volgende werkdag verwachten. Bezorging maandag tot en met zaterdag. Vanaf € 75,- is deze optie gratis. De levertijd is 98% accuraat.

 

  • Afhalen op een afhaalpunt:   Indien u de bestelling plaatst op werkdagen voor 10.00 uur verzenden wij uw pakket dezelfde werkdag. U kunt het pakket vanaf de volgende werkdag afhalen op een gekozen afhaalpunt. De levertijd is 98% accuraat.

 

  • PostNL:   Indien u de bestelling plaats op werkdagen voor 15.30 uur verzenden wij uw bestelling dezelfde werkdag. U kunt het pakket de volgende werkdag verwachten. Bezorging maandag tot en met zaterdag. De levertijd is 98% accuraat.

 

  • Afhalen in Ridderkerk:   In de meeste gevallen ligt het pakket binnen enkele uren voor u klaar. U ontvangt een email zodra u de bestelling kunt afhalen. Let op de openingstijden van de winkel

  

In het buitenland kunt u uitsluitend kiezen tussen DHL Standaard, PostNL en Afhalen in Ridderkerk. Bezorging na 2-5 werkdagen.

 

De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling en de gekozen verzendoptie. De verzendkosten binnen Nederland zijn als volgt:

 

 |  Bedrag

|  DHL Standaard

|  DHL Extra Snel

|  Afhaalpunt

|  PostNL

 |  € 0-5

|  € 6,50

|  € 7,50

|  € 6,95

|  € 6,95

 |  € 5-75

|  € 5,50

|  € 6,50

|  € 5,95

|  € 5,95

 |  75+

|  Gratis!

|  € 3,95

|  € 3,95

|  € 3,95

 

Alle bestellingen worden uitsluitend via pakket verzonden. De genoemde pakketprijzen gelden voor alle gewichten, dus ook voor pakketten zwaarder dan 30kg. Orders boven de € 75,- worden binnen Nederland gratis verzonden via DHL Standaard.

  

Over de levering:

Taart en Decoratie doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt of slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (door het tijdelijk niet in voorraad zijn van artikelen of om anderen redenen), zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bestelling later te laten verzenden ofwel de betreffende artikelen uit de order te laten verwijderen of te vervangen. Taart en Decoratie verzorgt geen naleveren en is niet aansprakelijk voor het niet in voorraad zijn van artikelen, zelfs als dit niet bij het betreffende artikel vermeld staat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle artikelen voldoende in voorraad te hebben.

 

Indien Taart en Decoratie een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Taart en Decoratie schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Verzenden van producten:

Wij bieden diverse bezorgopties en u bestelling zal volgens de door u gekozen optie verzonden worden. U ontvangt een email zodra de bestelling is verzonden, het pakket zal vervolgens binnen de gekozen termijn (maandag tot en met zaterdag) bij u aangeboden worden (binnen Nederland). De levertijd is geen garantie. Indien u het pakket niet binnen de aangegeven dagen aangeboden wordt dient u contact op te nemen met Taart en Decoratie om het pakket te kunnen traceren. Dit kan via email of telefoon.

 

U bent verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens, deze worden 1 op 1 overgenomen en kunnen na het verzenden van uw bestelling niet meer gewijzigd worden. Betaalde verzendkosten worden in dit geval niet gerestitueerd. Goederen worden gerestitueerd mits door ons retour ontvangen.

Niet Thuis?

Zodra uw zending verzonden wordt ontvangt u een email. U kunt er vanuit gaan dat de levering de volgende werkdag bij u aangeboden wordt.

Indien u niet thuis bent dan ontvangt u een kaart in de brievenbus van DHL met daarop een een nieuw bezorgmoment. Als dit niet uitkomt kunt u met de bezorgcode op de kaart kiezen voor een ander aflevermoment of aflevering op een DHL bezorgpunt.

Als het pakket niet afgeleverd kan worden stuurt DHL het pakket retour naar ons. Taart en Decoratie zal het aankoopbedrag van de goederen crediteren. Een uitzondering geldt indien u onjuiste adresgegevens heeft verstrekt. Goederen worden gerestitueerd mits door ons retour ontvangen door de vervoerder. Indien u het pakket alsnog wenst te ontvangen rekenen wij nogmaals verzendkosten.

 

Indien u het pakket niet binnen twee werkdagen ontvangen heeft en u heeft ook geen kaart in de bus gevonden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via email: webshop@taartendecoratie.nl.

  

Retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking en met de originele pakbon bijgevoegd te retourneren. Vergeet niet de reden van de retourzending te vermelden! Eetbare prints worden per bestelling voor u geprint en zijn daarom uitgesloten van het retourrecht.

 

De geretourneerde artikelen dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden en mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Taart en Decoratie behoud het recht om kosten bij de klant in rekening te brengen bij beschadigde of gebruikte artikelen of artikelen zonder originele verpakking en voor herberekende verzendkosten.

De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Ook bij weigering en/of het niet afhalen van het pakket op de afhaallocatie komen de retourkosten voor rekening van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Taart en Decoratie over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen de betaling minus de verzendkosten van de koper teruggestort.

 

Retourzendingen kunnen worden geretourneerd aan:

 

Taart en Decoratie

Retourzending

Amaliastraat 21d

2983 EA Ridderkerk.

 

Sparen voor Korting

Als vaste klant kunt u eenvoudig sparen voor korting op uw volgende bestelling. U hier niks voor te doen. Het enige wat u nodig heeft is een account en de punten worden vanzelf bijgeschreven. Voor 2 elke euro die u in onze webshop besteedt ontvangt u 1 punt (uitgezonderd aanbiedingen, volumekorting en verzendkosten). Elke spaarpunt is € 0,01 waard welke u bij uw volgende bestelling kunt omzetten in een waardebon. 

Om uw spaarpunten om te zetten in een waardebon gaat u naar uw account en klikt u op 'spaarpunten'. Via de button 'zet mijn punten om in een waardebon' kunt u de punten omzetten. De waardebon gebruikt u vervolgens bij het afrekenen van uw bestelling. Let op als u vergeten bent uw punten in te leveren is het niet meer mogelijk om dit alsnog op een lopende bestelling te doen! In dat geval zal u moeten wachten tot uw volgende bestelling. Gespaarde punten zijn 365 dagen geldig.

Indien uw bestelling geannuleerd, geretourneerd of gereclameerd is zullen de gespaarde punten ter hoogte van dit bedrag in mindering gebracht worden. Een eventueel aangemaakte waardebon wordt daarmee ongeldig. Wij houden ons recht voor om ten alle tijden de voorwaarden, bedragen of calculaties aan te passen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

 

Eetbare Prints

Eetbare prints op maat en uw webshopbestelling kunnen niet gelijktijdig verzonden worden. Voor prints op maat hebben we wat langer de tijd nodig en daarom wordt deze niet gelijktijdig verzonden. 

Over de garantie:

Taart en Decoratie garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Taart en Decoratie op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Taart en Decoratie eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Indien Taart en Decoratie u verzoekt om aanvullende informatie en/of foto's dient u deze zo compleet mogelijk te leveren. Indien het verzoek om extra informatie wordt genegeerd valt mogelijk uw garantie en recht op vervanging dan wel resistutie.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Taart en Decoratie overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Verzendkosten zijn in dit geval voor Taart en Decoratie. Het gebrek dient vooraf telefonisch of via email te worden gemeld aan Taart en Decoratie.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Taart en Decoratie of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Taart en Decoratie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Taart en Decoratie is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Taart en Decoratie geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Taart en Decoratie. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Taart en Decoratie

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Taart en Decoratie gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Taart en Decoratie geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.


Op deze website rust copyright.